Kenya

Om Kenya

Kenya ligger i Østafrika og fik sin uafhængighed fra Storbritannien i 1963. I årtier har Kenya været præget af politisk uro og manglende demokrati, og i 2008 kostede voldelige optøjer i kølvandet på et omstridt valg godt 1.000 mennesker livet, og op mod en halv million mennesker måtte flygte.

Selv om Kenya i mange år har haft Østafrikas største økonomi, kæmper landet med korruption, kronisk underskud på handelsbalancen, inflation og en ungdomsarbejdsløshed på over 17 procent. Landet har en af verdens højeste hiv- og aids-rater.

Børn i Kenya

Børn i Kenya lever ofte i fattigdom, selv om flere børn kommer i skole, og antallet af børn, der dør, før de fylder fem år, er faldet.

Flere forskellige faktorer har været med til at underminere Kenyas indsats for at forbedre børns levevilkår, blandt andet valguro, tørke, den globale krise, hastig urbanisering, kriminalitet, hiv og aids, malaria og tuberkulose samt manglende socialt sikkerhedsnet.

Angsten for terrorangreb er gået hårdt ud over turistindtægter, og samtidig investerer Kenya for lidt i sundhed og uddannelse.

En fjerdedel af alle børn er gift, inden de fylder 18 år, og lige så mange arbejder. Mange er tvunget ud i farligt arbejde.

Det betyder, at Kenya skal gøre en indsats for at leve op til Verdensmål 8, der skal fremme anstændige jobs til alle, og at alle lande skal stoppe de værste former for børnearbejde. Samtidig skal alle lande fra 2025 helt sætte en stopper for alle former for børnearbejde.

Børnene i SOS-skolerne klarer sig generelt godt. I Eldoret får børn, der klarer sig knapt så godt, ekstraundervisning i ferierne. I Nairobi er børnene i børnehaven delt ind i grupper efter alder og kompetencer, så de kan lære mest muligt i det tempo, der passer til det enkelte barn. Mange børn deltager også i sport, spiller musik eller laver drama og kunst.

Se videoen nedenfor, hvor medstifter af MY FOUNDATION og ambassadør for SOS Børnebyerne, Remee S. Jackman og hans forlovede, Mathilde Gøhler, er på deres første besøg i børnebyen i Buru Buru, Nairobi. En by hvori deres fadderbarn, 13-årige Rei, bor i, og som parret har støttet siden 2014. Byen har derfor en helt særlig plads i Mathilde og Remees hjerter, og de bliver ved med at vende tilbage til den for fortsat at støtte, hvor de kan og skabe opmærksomhed på den gode sag.

Fakta om børn

 • 42 procent af Kenyas befolkning er under 14 år.
 • Der er 2 millioner forældreløse børn.
 • 650.000 børn har mistet en eller begge forældre til aids.
 • 49 børn ud af 1.000 dør før, de fylder 5 år. I Danmark dør 3,5 børn før, de fylder 5 år.
 • Cirka 79 procent af alle børn gør indskolingen færdig. 59 procent gennemfører mellemtrinnet og udskolingen.
 • Godt 16 procent af børnene er underernærede, og 35 procent af børnene udvikler sig ikke, som de skal, på grund af under- eller fejlernæring.
 • Næsten halvdelen af alle børn under 5 år bliver ikke behandlet mod dehydrering, hvis de har diarre.

Landefakta

 • Kenya er mere end 13 gange så stort som Danmark.
 • Der bor over 46 millioner mennesker i Kenya.
 • En kenyaner tjener i gennemsnit 9.236 kroner om året eller 25,30 kroner om dagen.
 • 5,3 procent af alle kenyanere mellem 15 og 49 år lever med hiv eller aids.
 • For hver 100.000 børn, der bliver født, dør 510 kenyanske kvinder på grund af komplikationer. I Danmark er det 6 kvinder.
 • Fødselsraten i Kenya er 35 levendefødte børn pr. 1.000 kenyaner. I Danmark er fødselsraten godt 10.
 • En kenyansk kvinde kan forvente at leve i 63 år og en mand i 60 år.
 • Godt hver tredje kenyaner lever under fattigdomsgrænsen på 1,90 US dollar om dagen.

Børneby i Kenya

Støt MY FOUNDATIONs arbejde i Kenya, eller bliv partner på et projekt eller en børneby i landet.