Laos

Laos er et gammelt kongedømme, som i århundreder havde stor indflydelse i Sydøstasien. Senere blev det domineret af Thailand indtil det 19. århundrede, hvor det blev en del af Fransk Indokina.

I 1975 overtog kommunistpartiet Pathet Lao kontrollen med landet og indførte et strengt socialistisk regime i tæt samarbejde med Vietnam. En gradvis og delvis privatisering af erhvervslivet og liberalisering af udenlandske investeringer begyndte i 1988. Laos blev medlem af WTO i 2013.

Laos er indehaver af en tragisk rekord. Under Vietnamkrigen i 60erne og 70erne blev der smidt flere hundrede millioner bomber over Laos.

I dag er de fleste bombekratere skjult under græs, men et par centimeter under mulden ligger stadig millioner af ueksploderede miner. Laos’ nationale minerydningsorganisation, UXO Laos, vurderer, at mere end 50 personer hvert år dør eller kommer til skade på grund af miner. Flere børn end voksne kommer til skade, fordi børn forveksler de små, runde miner med legetøj.

Økonomisk vækst på syv procent om året har hjulpet mange laoter ud af fattigdom, men der er stadig lang vej til Verdensmål 1, som fastslår, at ekstrem fattigdom helt skal afskaffes, så ingen skal leve for mindre end den tidligere internationale fattigdomsgrænse på 1,25 dollars om dagen.

Mænd, kvinder og børn tvinges således til at arbejde på fabrikker, i landbruget, i fiskeriet eller i sexindustrien, og situationen medfører også handel med mennesker både i og ud af landet.

Derfor skal Laos gøre en indsats for at nå Verdensmål 8 om anstændigt arbejde til alle. Landet skal skride effektivt til handling for at gøre en ende på tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel. Samtidig skal de værste former for børnearbejde afskaffes, mens alle former for børnearbejde skal væk inden 2025.

Børn i Laos

På mange områder lever Laos ikke op til FN’s Børnekonvention. Ti procent af alle børn mellem fem og 14 år er børnearbejdere, og hele 76 procent af alle børn mellem 2 og 14 år i Laos er udsat for fysisk eller psykisk vold fra voksne i deres hjem.

Piger bliver på mange måder diskrimineret i Laos. Teenagemødre ender tit med at afbryde deres uddannelse. Det gælder ikke mindst piger fra minoritetsgrupper, og piger, der bor på landet, hvor infrastrukturen er dårlig, og der er langt mellem skoler, klinikker og andre offentlige ydelser. I tusindvis af piger bliver hvert år solgt til prostitution.

SOS Børnebyerne har siden 1993 arbejdet nær hovedstaden Vientiane og har med tiden udvidet sit arbejde til at omfatte Luang Prabang, Pakse, Samneua, Savannakhet og Xiengkhouang.

Fakta om børn

 • 34 procent af befolkningen er under 14 år.
 • 85.000 eller 3,5 procent af børn under 15 år har mistet en eller begge forældre.
 • Næsten 67 børn af 1.000 dør, før de fylder 5 år. I Danmark dør 4 børn, før de fylder 5 år.
 • 97 procent af alle børn starter i 1. klasse, men i gennemsnit møder kun 85 procent op i grundskolen hver dag, og kun 73 procent af de børn, der starter i 1. klasse, når til 5. klasse. Kun 45 procent fortsætter i overbygningen.
 • 44 procent af alle børn udvikler sig ikke, som de skal, på grund af under- eller fejlernæring.
 • 58 procent af alle børn under 5 år bliver ikke behandlet mod dehydrering, hvis de har diarre.

Landefakta

 • Laos er cirka 5,5 gange så stort som Danmark.
 • Der bor godt 6,8 millioner mennesker.
 • En laot tjener i gennemsnit 13.705 kroner om året eller 37,50 kroner om dagen.
 • 0,3 procent af alle laoter mellem 15 og 49 år lever med hiv eller aids.
 • For hver 100.000 børn, der bliver født, dør 197 laotiske kvinder på grund af komplikationer under graviditet eller fødsel.
 • Fødselsraten er godt 27 levendefødte børn pr. 1.000 laoter. I Danmark er fødselsraten godt 6.
 • En laotisk kvinde kan forvente at leve i 68 år og en mand i 65 år.
 • Godt 17 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen på 1,90 US dollar om dagen.

Børneby i Laos

Støt MY FOUNDATIONs arbejde i Laos, eller bliv partner på et projekt eller en børneby i landet.