Somaliland

I den nordvestlige del af Somalia ligger staten Somaliland. Somalia beskrives ofte som en fejlslagen stat, som indtil 2012 har kørt uden egentlig regering. Som det tredjesidste land i verden ratificerede Somalia i januar 2015 FN’s Børnekonvention.

I maj 2016 fejrede Somaliland sit 25-års-jubilæum som selvstændig stat, selv om resten af verden stadig har til gode at anerkende selvstændigheden. Mens resten af Somalia er præget af konflikt, har Somaliland gennemført sin egen freds- og demokratiseringsproces, vedtaget en grundlov og etableret sine egne statslignende institutioner.

Somaliland har verdens fjerde laveste BNP per indbygger, og der er kæmpe forskel på rige og fattige. Dermed er der lang vej at gå, før det kan opnå Verdensmål 1 om udryddelse af fattigdom.

Somaliland har meget begrænsede ressourcer og er helt afhængig af støtte fra organisationer og somaliere, der bor i udlandet. Selv om regeringen bruger mange af sine begrænsede midler på sikkerhedssektoren, har den investeret i sundhed, uddannelse, infrastruktur, landbrug og jobskabelse for unge.

Børn i Somaliland

Kun cirka halvdelen af landets børn begynder i 1. klasse, fordi der mangler skoler og uddannede lærere. Desuden lever 60 procent af befolkningen stadig som nomader. De fleste skoler har ikke været vedligeholdt i årtier, og lærerne er ikke uddannede og mangler pædagogiske færdigheder.

Skoleledelser er sjældent kvalificerede til at lede en skole, og forældre og elever har meget lidt indflydelse på undervisningen. Langt færre piger kommer i skole i forhold til drenge. Derfor er der lang vej til opfyldelsen af Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse for alle.

Generelt har børn og unge meget lidt indflydelse på deres eget liv, men det er pigerne, der har det sværest. Somalia er et af de værste steder i verden at være pige eller kvinde.

Der er masser af vold og overgreb mod piger og kvinder, der forventes at tage sig af husarbejdet, mens mænd traditionelt har råderet over økonomien og alle beslutninger, der rækker ud over hjemmets fire vægge.

Derfor prioriterer mange familier også uddannelse til drengene, når midlerne er få. Kun fem procent af alle børn er vaccinerede. Derfor er sygdomme som polio, difteri, stivkrampe, tuberkulose, mæslinger og kighoste årsag til hvert femte dødsfald blandt børn. De børn, der overlever, har ikke noget let liv i udsigt: To tredjedel af alle unge er arbejdsløse.

I Somaliland arbejder SOS Børnebyerne i Berbera, Hargeisa og Sheikh.

Fakta om børn

 • Tæt på halvdelen af befolkning er under 14 år.
 • Næsten 11 procent af alle børn har mistet en eller begge forældre.
 • Knap 21 % af alle børn begynder i 1. klasse.
 • 26 procent af alle børn under fem år udvikler sig ikke, som de skal, på grund af moderat eller alvorlig under- eller fejlernæring.
 • 80 procent af børnene bliver ikke behandlet mod dehydrering, hvis de har diarre. 69 procent kommer ikke til lægen, selv om barnet har symptomer på lungebetændelse.

Landefakta

 • Somaliland er formelt en del af Somalia.
 • Landet er godt tre gange så stort som Danmark.
 • Der bor godt 3,5 millioner mennesker.
 • En somalilænder tjener i gennemsnit 2.210 kroner om året eller 6,00 kroner om dagen.
 • 0,78 procent af de voksne lever med hiv eller aids.
 • For hver 100.000 børn, der bliver født, dør 1.440 kvinder på grund af komplikationer under graviditet eller fødsel.
 • 29 procent af befolkningen i byerne lever under fattigdomsgrænsen på 1,90 US dollar om dagen.

Børneby i Somaliland

Støt MY FOUNDATIONs arbejde i Somaliland, eller bliv partner på et projekt eller en børneby i landet.