Tanzania & Zanzibar

Tanzania ligger i Østafrika og var tidligere en tysk koloni og et britisk protektorat indtil selvstændigheden i 1961. Selv om landet har en af Østafrikas højeste vækstrater, er Tanzania stadig et af de fattigste lande i verden.

Kun en lille del af tanzanierne har fået del i opsvinget, som ikke er stort nok til at trække resten af befolkningen med, og langt over halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

I håb om at tjene penge, søger stadig flere mennesker mod den største by, Dar es Salaam, eller turistcentre som Arusha i den nordlige del af landet. Migranterne ender dog ofte med de dårligst betalte jobs og må bo i slummen.

Børn i Tanzania

I Tanzania begynder børn næsten altid i 1. klasse. Hvert femte barn gør dog aldrig grundskolen færdig, og kun hvert fjerde barn fortsætter i overbygningen, der svarer til folkeskolens ældste klasser.

Undervisningen er ofte gammeldags, og der kan være over 100 elever i hver klasse! Uddannelsens ringe kvalitet samt tidlige ægteskaber og fattigdom er med til, at 3 ud af 4 børn dropper ud af skolen efter 6. klasse.

Piger dropper oftere ud end drenge. 37 procent af Tanzanias børn bliver gift, før de er fyldt 18 år. Det betyder, at mange piger bliver mødre før, de selv er voksne. Derudover er hvert femte barn i Tanzania nødt til at arbejde i stedet for at gå i skole for at hjælpe med at forsørge familien.

I Tanzania har vi børnebyer på Zanzibar, i Arusha og i udkanten af Dar es Salaam og dertilhørende ungdomshuse, hvor børnebyens unge lærer at blive klar til at forlade de trygge rammer i børnebyen og leve et uafhængigt voksenliv. SOS-ungdomshusene er indrettet som kollektiver, hvor de unge samarbejder om madlavning og rengøring, og hvor voksne hjælper de unge, når de har brug for det.

Fakta om børn

 • 45 procent af Tanzanias befolkning er under 14 år.
 • Der er 2,6 millioner forældreløse børn.
 • 810.000 børn har mistet en eller begge forældre til aids.
 • 48,7 børn ud af 1.000 dør, før de fylder 5 år. I Danmark dør 3,5 børn, før de fylder 5 år.
 • Cirka 71 procent af alle børn gør indskolingen færdig. 26 procent gennemfører mellemtrinnet og udskolingen. 3 procent får det, der omtrent svarer til en studentereksamen.
 • 13,4 procent af alle børn er underernærede, og knap 35 procent af alle børn udvikler sig ikke, som de skal, på grund af under- eller fejlernæring.
 • Under halvdelen af Tanzanias børn under 5 år bliver behandlet mod dehydrering, hvis de har diarre. Mere end hvert fjerde barn under 5 år kommer ikke til lægen, selv om barnet har symptomer på lungebetændelse.

Landefakta

 • Tanzania er mere end 20 gange så stort som Danmark.
 • Der bor 53,5 millioner mennesker i Tanzania.
 • En tanzanier tjener i gennemsnit 5.790 kroner om året eller 15,86 kroner om dagen.
 • 5,3 procent af alle tanzaniere mellem 15 og 49 år lever med hiv eller aids.
 • For hver 100.000 børn, der bliver født, dør 398 tanzaniske kvinder på grund af komplikationer under graviditet eller fødsel. I Danmark gælder det kun 6 kvinder.
 • Fødselsraten i Tanzania er 39 levendefødte børn pr. 1.000 tanzanier. I Danmark er fødselsraten godt 10.
 • En kvinde kan forvente at leve i 66 år og en mand i 64 år.
 • 46,6 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen på 1,90 US dollars om dagen.

Børneby i Tanzania & Zanzibar

Støt MY FOUNDATIONs arbejde i Tanzania & Zanzibar, eller bliv partner på et projekt eller en børneby i landet.